Сонгуулийн гал хамгаалагч Сү

Сонгуулийн гал хамгаалагч Сү

УИХ-ын ээлжит сонгууль ойртож , хол ойрын улстөрчид хөдөлгөөнд орох үетэй давхцан ээлжит сенсацууд