Нөөцгүйн зовлон


“Ковид-19” вирусийн тархалтын улмаас улс даяар өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлаж, хорио цээрийн дэглэм тогтоосноор улсын эдийн засгийн идэвхжил үлэмж суларлаа. Эдийн засгийн идэвжил удаан хугацаанд суларвал ажилгүйдэл газар авна. Үүнээс болгоомжилсон эдийн засагчид ажлын байрыг хамгаалах алсын хараатай бодлого явуулахыг төр, засгаас нэхэж байна. Иргэд ажлын байртай, орлоготой байх нь эдийн засгийн суурь үзүүлэлт. Иргэн баян бол улс баян гэдэг. Иргэд нь ажилгүй болбол айл өрх орлогогүй болж ядуурна. Айл өрх ядуурвал улс ч доройтно. Эдийн засгийн утгаар нь авч үзвэл олон хүн ажилгүй болбол хямрал нүүрлэх юм. Хэрэв эдийн засгийн хямрал нүүрлэвэл “анагаах ...

Leave a Comment